Văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018

Tháng Chín 12, 2017 11:28 chiều

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017 – 2018 như sau:

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

4116-BGDDT-CNTT.doc

4116-BGDDT-CNTT.pdf