Hội nghị phụ huynh năm học 2018 – 2019

Tháng Chín 29, 2018 6:12 sáng

HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2018-2019

 

 Để đánh giá lại hoạt động năm học 2017-2018, bàn giải pháp phối kết hợp với các bậc phụ huynh trong giáo dục học sinh, trường THCS Quảng Kim đã tổ chức Hội nghị phụ huynh toàn trường vào ngày 23/9/2018

IMG_3675

Tham dự hội nghị phụ huynh có đầy các giáo viên, nhân viên của trường, Ban đại diện CMHS trường, lớp và các bậc phụ huynh toàn trường.

IMG_3681

Hội nghị đã nghe anh Từ Đình Hữu- Trưởng ban đại diện CMHS trường năm học 2017-2018 đánh giá lại tình hình hoạt động của BDD CMHS, báo cáo nêu rõ thuận lợi, khó khăn, những việc BDD đã phối hợp với nhà trường trong các hoạt động năm vừa qua. BĐD đã báo cáo các khoản thu chi xã hội hóa, quỹ hoạt động BĐD năm học 2017-2018, dự thảo phương hướng hoạt động Hội năm học 2018-2019

IMG_3678

Hội nghị đã nghe cô: Bùi Thị Nhàn- Hiệu trưởng nhà trường báo cáo nhũng nét chính về kết quả đạt được trong năm học vừa qua. Báo cáo nhấn mạnh về kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh. Báo cáo chỉ rõ một số khó khăn trong việc phối kết hợp giữa Gia đình- Nhà trường trong việc giáo dục đạo đức học sinh, trong việc duy trì số lượng nhà trường đồng thời đề xuất một số giải pháp trong việc phối kết hợp giữa gia đình- nhà trường trong việc quản lý thời gian học ở nhà của học sinh, quán triệt việc phụ huynh không nên cho con em mình điều khiển xe mô tô khi tham gia giao thông, không tham gia tắm ao hồ, sông suối….

IMG_3683copy

Hội nghị đã thống nhất các khoản thu nộp nhằm đảm bảo một số điều kiện phục vụ việc học tập của con em trong năm học.

Tất cả các phụ huynh tham gia hội nghị thống nhất cao với những đánh giá nhận xét năm học 2017-2018 và kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019. Sau khi hội nghị phụ huynh toàn trường, các phụ huynh về lớp học để được nghe thầy cô giáo chủ nhiệm nhận xét từng học sinh trong thời gian đầu năm và bàn ké hoạch hoạt động cụ thể của lớp. Mỗi lớp giới thiệu 5 học sinh có điều kiện khó khăn (do các phụ huynh xét) để cấp học bổng trong năm. Mỗi lớp đã bầu BĐD phụ huynh lớp gồm 3 phụ huynh.

Hội nghị BĐD cha mẹ học sinh các lớp đã họp, thống nhất quy chế hoạt động và bầu BĐD CMHS trường gồm 3 phụ huynh.