Báo cáo: Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2018

Tháng Tư 28, 2018 9:15 sáng
PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH

TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM

Số:         /BC-THCS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Kim,  ngày 25 tháng 4  năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2018

  1. Công tác chỉ đạo

Ngay sau khi nhận được kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, nhà trường đã xây dựng chương trình, kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018.

Phân công nhiệm vụ vụ thể cho từng thành viên:

– Đồng chí: Bùi Thị Nhàn: HT- Trưởng ban

Nhiệm vụ: Chỉ đạo các hoạt động, xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

– Đồng chí: Từ Thị Thanh Thúy- NVTV- Ban viên

Nhiệm vụ: + Chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động cho CB, GV, NV và học sinh tham gia vào ngày hội đọc sách.

+ Huy động quyên góp sách để xây dựng tủ sách lớp học và giới thiệu, trưng bày, triển lãm sách tại thư viện.

– Đồng chí: Đậu Thái Linh- TPTĐ- Ban viên

Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm chuẩn bị loa máy, tổ chức chương trình ngày sách Việt Nam

– Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng: BTCĐ – Ban viên

Nhiệm vụ cùng chi đoàn: Trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, chụp ảnh, đăng lên trang thông tin điện tử của nhà trường.

– Các đồng chí GVCN có trách nhiệm hướng dẫn cho học sinh của lớp mình tham gia có hiệu quả ngày hội đọc sách năm 2018.

  1. Kết quả thực hiện theo từng hoạt động
  2. Thuận lợi, khó khăn

* Thuận lợi:

– CB, GV, NV đều tích cực tham gia hưởng ứng ngày sách Việt Nam

– Các lớp tích cực tham gia vào công tác giới thiệu, tham gia các hoạt động trong thời gian tổ chức ngày hội đọc sách.

– Thông qua ngày sách Việt Nam đã tạo môi trường lành mạnh, thân thiện để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

– Tạo thói quen đọc sách trong CB, GV, NV và học sinh.

– CB, GV, NV và học sinh tích cực hưởng ứng phong trào quyên góp những cuốn sách có nội dung phong phú, phù hợp với lứa tuổi, có nội dung giáo dục cao.

– Vào những giờ ra chơi, học sinh thường tích cực tham gia đọc sách, báo ở thư viện.

– Các thành viên trong tổ cộng tác viên thư viện nhận báo, tạp chí tại thư viện về phát cho các bạn đọc tại lớp trong những giờ ra chơi.

– Các em thường có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.

* Khó khăn:

– Phòng thư viện còn hẹp nên số chổ ngồi ít.

– Một số em chưa tích cực đến thư viện để mượn và đọc sách.

– Có những cuốn sách quyên góp bị củ, rách nát, nội dung không còn phù hợp với chương trình.

  1. Kết quả cụ thể

 

TT Nội dung hoạt động Số lượng Kết quả/số lượng Ghi chú
1 Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 01
2 Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học- Số Chủ đề thực hiện:- Số người tham gia: 01310 người 01310 người Chủ đề: Cùng đọc và cùng chia sẻ
3 Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách.- Số lượng sách phụ huynh quyên góp cho thư viện trường học:- Số lượng sách học sinh quyên góp cho thư viện trường học:- Số lượng sách học sinh quyên góp giúp các trường khó khăn:- Số lượng người tham gia đọc sách trong thời gian tổ chức: 01 

180 cuốn

 

 

 

310 người

01 

180 cuốn

 

 

 

310 người

4 Tổ chức các sự kiện xây dựng thói quen đọc sách (cuộc thi tìm hiểu về sách; thi kể chuyện, đóng kịch theo sách, thi hùng biện giới thiệu sách hay,…)- Số lần tổ chức:- Số người tham gia: 01 lần

181 người

01 lần

181 người

5
  1. Đánh giá chung

+ Ưu điểm:

– Hưởng ứng ngày sách Việt Nam CB, GV, NV  và các em học sinh đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của ngày sách, đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào tủ sách của nhà trường.

– Số lượng các em tham gia đọc sách tương đối đông

– Các em thường xuyên đến thư viện và biết cách tra tìm tài liệu,

– Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra các em tích cực tham gia đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện vào các giờ ra chơi và ngoài giờ học.

– Việc tổ chức ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, nâng cao nhận thức của CB, GV, NV và học sinh về ý thức và tầm quan trọng của việc đọc sách, để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, rèn luyện nhân sách con người, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học trong nhà trường.

+ Nhược điểm

– Vì sách đã qua sử dụng nên một số cuốn đã nhàu nát, giá trị sử dụng thấp.

– Đa số các em đến thư viện chỉ thích đọc truyện, báo.

  • Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị các cấp, các ngành cấp trên có kế hoạch gửi về cho các đơn vị sớm để triển khai thực hiện có hiệu quả và chất lượng hơn

 

   HIỆU TRƯỞNG  Bùi Thị Nhàn

 

 

image_157478385 (6) image_157478385 (5) image_157478385 (3) image_157478385 image_157478385 (4) image_157478385 (2)

2 30740658_634929943511763_3106030510636269568_n 30739739_634933976844693_1607658481400152064_n