Kế hoạch hoạt động tháng 3

Tháng Ba 6, 2019 11:28 chiều

 

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Số:…./KH-THCS                               Quảng Kim, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019

“Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08-3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3”

 

  1. 1. Công tác huy động và duy trì số lượng: Duy trì số lượng 100%. Tích cực vận động học sinh có dấu hiệu bỏ học trở lại trường. Quản lý học sinh trong từng tiết học ( giờ học chính khóa và giờ học bổ trợ). Tiếp tục Vận động học sinh bỏ học trở lại trường, quan tâm, theo dõi một số học sinh có nguy cơ bỏ học.
  2. Công tác vệ sinh môi trường: Các lớp giữ gìn vệ sinh lớp học, làm vệ sinh khuôn viên trường, cổng trường, các lớp có kế hoạch chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, chăm sóc bồn hoa công đoàn, Vườn rau sạch. Các lớp vệ sinh lớp học. Học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân.
  3. Hoạt động chuyên môn:

Bồi dưỡng học sinh giỏi 6-9, tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi 8, 9.  Động viên, tạo điều kiện để học sinh tham gia bồi dưỡng tại huyện có kết quả tốt trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh.

Tham gia bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo kế hoạch, tập huấn chuyên môn tại tại Sở, PGD: Tập huấn võ cổ truyền, bồi dưỡng công tác tư vấn tâm lý cho học sinh.

Tham gia thi Gv dạy giỏi cấp huyện (đ/c Hùng, Giang,Yến).

Tham gia thi Tổng phụ trách đội giỏi (đ/c Linh).

Kiểm tra chuyên đề, toàn diện giáo viên, nhân viên.

BGH, Tổ trưởng CM thường xuyên kiểm tra chương trình BDHSG, phụ đạo HS yếu, hồ sơ dạy thêm khối 9, chuyên đề chấm chữa, sử dụng thiết bị dạy học

Các tổ chuyên môn triển khai chuyên đề, thực hiện kế hoạch thao giảng.

Các GV thi Gv dạy giỏi, TPT đội giỏi chuẩn bị các điều kiện để tham gia thi cấp huyện.

Chuẩn bị bài dạy thao giảng liên trường bộ môn Lý, Công nghệ (Đ/c Huê, Vân)

GVCN thông báo kết quả kiểm tra lớp 9 cho HS và phụ huynh, GVBM trả bài, chữa lỗi cho học sinh sau bài KT đợt 1.

  1. Các hoạt động khác:

Công đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

Đ/c phụ trách thư viện giới thiệu sách tháng 3, hoàn thành hồ sơ tự kiểm tra thư viện, chuẩn bị các loại hồ sơ liên quan đón đoàn kiểm tra của PGD, Sở GD.

Chi đoàn, Liên đội phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM.

LỊCH HOẠT ĐỘNG

 

TT Thời gian Công việc cụ thể Ghi chú
1 05/3 Hội nghị CBQL cấp THCS
2 06/3 Gửi hồ sơ KT thư viện về PGD
3 08/3 Công đoàn tổ chức hoạt động chào mừng ngày 08/3
4 12-13/3 Tập huấn võ cổ truyền tại THCS Quảng Phương
5 14/3  HS tham gia thi HS giỏi cấp Tỉnh
6 15/3 Thi lý thuyết GV dạy giỏi cấp huyện
7 22-21/3 Kiểm tra chất lượng lớp 9 đợt 2
8 22/3 Bắt thăm bài dạy tại THCS Quảng Phương
9 25-30/3 Thi thực hành GV dạy giỏi cấp huyện
10 26/3 Liên đội tổ chức hoạt động chào mừng ngày 26/3

 

        Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 3/2019, đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc báo với BGH để được giải quyết.

 

Nơi nhận:                                                          HIỆU TRƯỞNG

  • BGH;
  • CTCĐ; TTCM;
  • TPTĐ, BTCĐ;
  • Lưu VP.

                                                                              Bùi Thị Nhàn