Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm học 2017 – 2018

Tháng Mười Hai 9, 2017 8:02 chiều

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc            

Số:30/KH-THCS                               Quảng Kim, ngày 01 tháng 12 năm 2017 

KẾ HOẠCH THÁNG 12

          Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -22/12/2017)và 28 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2017)   

  1. Hoạt động quản lý:

     1.1. Số lượng và phổ cập

Duy trì số lượng 100%. Hoàn thành hồ sơ PCGD, XMC nộp về PGD theo quy định.

GVCN, GVBM thường xuyên theo dõi tình hình học sinh trong từng buổi học, tiết học tránh tình trạng học sinh bỏ tiết. Các lớp giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn trong học tập, tinh  thần và vật chất giúp bạn đến trường chuyên cần.

     1.2. Phổ biến quán triệt một số văn bản chỉ đạo

Kế hoạch số 410/PGDĐT-THCS ngày 30 tháng 11năm 2017 của phòng GD về đánh giá công tác tháng 11 và triển khai kế hoạch tháng 12/2107;

Hướng dẫn số 379/PGDĐT-THCS ngày 05 tháng 11 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch về việc hướng dẫn kế hoạch kiểm tra học kỳ I, năm học 2017- 2018;

Một số công văn chỉ đạo cấp trên gửi về trong tháng nhà trường tiếp tục phổ biến đến các đồng chí trong các giao ban cuối tuần.

     1.3. Xây dựng các văn bản chỉ đạo, quản lý, điều hành

Xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I đảm bảo đúng kế hoạch

Ban hành một số quyết định phục vụ kiểm tra học kỳ I như: HĐ ra đề, HĐ coi, chấm kiểm tra…

Ban hành quyết định kiểm tra nội bộ tháng 12

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kỳ kiểm tra học kỳ diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

     1.4. Công tác kiểm tra nội bộ trường học

Tổ chức kiểm tra nội bộ đúng theo quyết định của HT đảm bảo công bằng khách quan. Tăng cường kiểm tra quy chế chuyên môn, công tác soạn giảng và sử dụng đồ dùng trong các tiết dạy.

Kiểm tra hồ sơ cá nhân, tổ chuyên môn cuối kỳ I đây là điều kiện để xếp loại cá nhân, tổ chuyên môn trong kỳ 1.

     1.5. Thông tin, báo cáo, CNTT, hoạt động của website

Thông tin, báo cáo phải kịp thời đúng lịch quy định, đảm bảo chính xác về số liệu, thể thức văn bản khi gửi cho trường, PGD.

Lớp 7.2 hoàn thành danh sách học sinh lớp để gửi lên VNEDU để đảm bảo toàn trường khai thác sử dụng phần mềm có hiệu quả.

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn trên trang website tuy nhiên đến giờ một số giáo viên chưa thực hiện đúng yêu cầu 1 bài viết/ 1 tháng, đề nghị cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc, đây cũng là một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại cuối kỳ, cuối năm.

Đồng chí phụ trách CNTT thường xuyên đưa các bài viết lên trang web.

  1. Hoạt động chuyên môn:

Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình, những môn nào chậm chương trình tiến hành dạy bù để kịp chương trình cho kiểm tra học kỳ, tránh tình trạng dạy gộp chương trình (dạy bù phải đăng ký tại TTCM)

Các môn học kiểm tra học kỳ I đề của trường GVBM thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đề ra.

Bồi dưỡng học sinh giỏi 6,7,8,9 theo lịch.

Các tổ chuyên môn triển khai chuyên đề tháng 12, thảo luận các chuyên đề đã triển khai và thực hiện các chuyên đề trong từng tiết học.

Tập luyện các môn tham gia thi hội khỏe phù đổng cấp Cụm: Đ/c Thuyết lập dự trù kinh phí mua sắm dụng cụ tập luyện, lập DS chọn đội tuyển HS tham gia thi cụm và tiến hành tập luyện theo kế hoạch chuyên môn.

GV bộ môn chú ý đối tượng học sinh yếu trong tiết học, động viên, khích lệ và có phương pháp phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Thi sáng tạo KHKT tại THCS Quảng Xuân. Tham gia dự giờ thao giảng liên trường môn Lý, Nhạc tại THCS Quảng Hợp theo kế hoạch.

Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ, vào điểm cộng điểm, xếp loại học sinh đúng kế hoạch đề ra, đúng quy chế.

  1. Các hoạt động khác:

Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật, ANTT, PCCC và thực hiện tốt cuộc vận động hai không của Bộ GD&ĐT.

Đ/c phụ trách thư viên giới thiệu sách tháng 12

Vệ sinh phong quang trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vườn rau sạch.

Liên đội lên kế hoạch hoạt động NGLL tháng 12, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ xã và kế hoạch viếng nghĩa trang nhân ngày 22/12.

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

 

TT Thời gian Công việc cụ thể Ghi chú
1 02/12 Thi GVDG cụm
2 04/12 Duyệt đề kiểm tra học kỳ I
3 04-16/12 Kiểm tra toàn diện 02 đồng chí, kiểm tra quy chế chuyên môn
4 05/12 Hai tổ chuyên môn nộp đề kiểm tra học kỳ I (bản cứng và qua Email)
5 07/12 7h30 phút thi KHKT tại THCS Q.Xuân
6 08-21/12 Kiểm tra kỳ I các môn MT, Nhạc, TD, Tin.
7 12/12 Duyệt đề  kiểm tra HK I cụm chuyên môn
8 18/12 Nhận giấy thi tại phòng GD ( Đ/c Phú).Kiểm tra hồ sơ tổ, cá nhân
9 18-20/12 In ấn niêm phong đề kiểm tra
10 21/12 Viếng nghĩa trang liệt sỹ xã
11  22-25/12 Kiểm tra học kỳ I các môn đề Cụm
12 23/12 7h  nhận đề kiểm tra tại tổ THCS
13 26-28/12 Kiểm tra học kỳ I các môn đề của Phòng
14 29/12 GVBM  cộng điểm
15 30/12 GVBM vào điểm sổ điểm chính
16 02/01/18 GVCN cộng điểm dự kiến xếp loại học sinh
17 03/01 Kiểm tra chế độ cho điểm, dự kiến xếp loại học sinh.
18 04/01 Thông qua kết quả xếp loại KL-HK và thi đua các lớp
19 05/01 Nộp kết quả KTHKI  các môn đề phòng. Sơ kết tổ.
20 06/01 Họp hội đồng thi đua kỳ I
21 08/01 Thực hiện chương trình học kỳ II
22 10/01 Hoàn thành nộp các số liệu cuối kỳ I cho Phòng GD

 

        Trên đây kế hoạch hoạt động tháng 12/2017, đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc báo với BGH để được giải quyết.

 

Nơi nhận:                                                     HIỆU TRƯỞNG

  • BGH;
  • CTCĐ; TTCM;
  • TPTĐ, BTCĐ;
  • Lưu VP.                                                        Bùi Thị Nhàn