Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 5

Tháng Năm 4, 2017 10:29 chiều

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Phòng GD – ĐT Quảng Trạch. Trường THCS Quảng Kim xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 5 như sau: Tải về tại đây