Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 11

Tháng Mười Một 16, 2017 10:16 chiều

TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CHUYÊN MÔN TRƯỜNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11

I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG  10

  1. Nề nếp:

Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường đi vào ổn định, các giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp đầu giờ  theo dõi sát lớp chủ nhiệm. GVBM thực hiện khá nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp.

  1. Công tác chuyên môn:

– Thực hiện chương trình nhìn chung các môn học thực hiện đúng tiến độ tuy nhiên một số môn còn chậm chương trình như  Toán 9, Sinh 7.

– Công tác kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra chuyên đề hai tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc đúng quy định.

– Kiểm tra đánh giá học sinh: Chế độ cho điểm miệng, 15 phút nhìn chung đầy đủ đúng quy chế.

– Tổ chức bồi dưỡng học các môn các khối lớp nhìn chung nghiêm túc có hiệu quả,

– BHG, Tổ chuyên môn đã tổ chức tốt chuyên đề dạy học, góp ý các tiết dạy chuyên đề

– Hai tổ đã tiến  hoàn hành các sản phẩm thi KHKT.

– Kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện: Môn Địa giải ba, môn Sử, Lý giải Khuyến khích và cả 3 em vào đội tuyển cấp huyện.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 11

  1. Nề nếp:

– Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN

– GVBD học sinh giỏi chú ý nhắc học sinh giờ giấc BD chấp hành nghiêm túc.

– Giáo viên thực hiện tốt nề nếp giảng dạy 45 phút trên lớp, ra vào lớp đúng giờ

  1. Công tác chuyên môn:

– Thực hiện chương trình nghiêm túc theo thời khóa biểu, tiến hành bù chậm chương trình các môn còn chậm  nhất là các môn dạy chỉ có 1 tiết/ tuần

– Thực hiện các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tiết tự chọn theo đúng kế hoạch.

– Tổ chức kiểm tra các bài kiểm tra 1 tiết theo đúng kế hoạch trong PPCT đã quy định.

– BDHS giỏi 6,7,8, 9 theo kế hoạch , kiểm tra học sinh giỏi 7, 8 cấp trường đề nghị các giáo viên tự bố trí kiểm tra  và nộp đề, đáp án về chuyên môn qua địa chỉ Email: huycuongqk@gmail.com.

– Công tác tập luyện năng khiếu: Cần tuyển chọn đội tuyển qua hội khỏe phù đổng cấp trường và thực hiện tập luyện theo kế hoạch.

– Hai tổ chuyên môn thực hiện kế hoạch chuyên đề tháng 11

– Thực hiện dạy các tiết HĐNGLL theo đúng kế hoạch.

– Nhập điểm kiểm tra 15 phút và một tiết theo đúng thời gian đã quy định vào sổ điểm.

-Một số cộng việc cụ thể:

+ Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, soạn giảng đúng theo chuẩn kỹ năng kiến thức đã được tập huấn và chú trọng đến nội dung dạy tích hợp,  nội dung dạy lồng ghép. Hai tổ chuyên môn tiến hành kiếm tra, ký giáo của giáo viên chú ý phần hệ thống câu hỏi dành cho nhiều đối tượng học sinh, tiết kiểm tra một tiết cần có mục tiêu, yêu cầu, ma trận, đề, đáp án. Phần hướng dẫn cũng cố cần có kiến thức cụ thể tránh tình trạng hướng dẫn chung chung, thực hiện tốt khâu nhận xét sau tiết dạy.

+ Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra.

+ Chuẩn bị tốt công tác thao giảng cấp trường, cấp cụm

+ Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời, chính xác, tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.

+ Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời, dạy bù chương trình phải đăng ký chuyên môn.

+ Hoàn thành và tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

+ Phụ đạo hs yếu kém: GVBM có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, kém bộ môn cụ thể trong từng tiết dạy hoặc chuyên biệt để nâng cao chất lượng bộ môn.

+ Hai tổ nộp hồ sơ tham gia cuộc thi KHKT.

  1. Công tác khác:

– Lao động vệ sinh môi trường, chăm sóc bồn hoa cây cảnh

– Triển khai kế hoạch HĐNGLL chào mừng 20-11

– Lao động công đoàn trồng lại bồn hoa cây cảnh trước khu hiệu bộ.

          4.Lịch cụ thể:

– Ngày 2/11/2017 Kiểm tra học sinh giỏi 7,8

– Ngày 4/11 -7/11/2107 hoàn thành đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

– Ngày 6/11/2017 Hai tổ chuyên môn nộp hồ sơ kiểm tra toàn diện, chuyên đề giáo viên về BGH

– Ngày 8/11-15/11/2017 Thi GVDG cấp trường theo kế hoạch.

– Ngày 10/11/2017 Kiểm tra phổ cập tại THCS Quảng Phú.

– Ngày 17/11/2017 Tổng kết Hội thi GVDG cấp trường

– Ngày 18/11/2017 Hội diễn văn nghệ chào mừng 20-11 trong học sinh

– Ngày 19/11/2017 Tọa đàm kỷ niệm 20-11,.

– Ngày 21/11- 30/11/2017 Kiểm tra toàn diện 3 đ/c.

– Ngày 23/11/ 2017 Thi KHKT cấp trường

– Ngày 27/11/2017 Nộp hồ sơ thi ST KHKT cho PGD

– Ngày 27/11- 1/12/2017 Thi GVDG cấp cụm (dự kiến)

    

       DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                         CHUYÊN MÔN

 

  

              Bùi Thị Nhàn                                            Nguyễn Huy Cường