Kế hoạch chuyên môn tháng 4 năm 2018

Tháng Tư 6, 2018 10:28 chiều

TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CHUYÊN MÔN TRƯỜNG                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                               

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2018

Phần I. NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  3

  1.  Nề nếp:

– Nề nếp chuyên môn của nhà trường đi vào ổn định, các giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp đầu giờ  theo dõi sát lớp chủ nhiệm.

–  GVBM thực hiện khá nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp.

–  Duy trì 100% số lượng học sinh tuy nhiên số lượng học sinh nghĩ học có phép không phép còn diễn ra.

  1.  Công tác chuyên môn:

– Giáo viên bộ môn thực hiện chương trình nghiêm túc và đã tiến hành dạy bù chương trình chậm. Hai tổ chuyên môn đã tổ chức tốt dạy thể hiện chuyên đề tuy nhiên một số giáo viên chưa tham gia dự giờ và đề nghi những tiết dạy chuyên đề hai tổ chuyên môn báo sớm để chuyên môn trường lên lịch cụ thể cho toàn trường cùng tham gia dự.

-Thi giáo viên giỏi cấp huyện các đồng chí tham gia và hoàn thành các vòng thi( chưa có kết quả).

– Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học đúng kế hoạch

– Công tác kiểm tra đánh giá, cho điểm học sinh nhìn chung giáo viên thực hiện nghiêm tuc.

– Các tổ chuyên môn tổ chức kiểm tra việc thực hiên chương trình của các thành viên trong tổ. hoàn thành hồ sơ thi nghề cho học sinh lớp 8.

– BDHS giỏi thực hiện đúng theo lịch, hoàn thành bộ đề kiểm tra học sinh giỏi 6,7,8,9. Tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh đầy đủ( chưa có kết quả).

Phần II. KẾ HOẠCH THÁNG 4

  1.  Nề nếp:

          – Duy trì số lượng 100%

-Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

– Giáo viên thực hiện tốt nề nếp giảng dạy 45 phút trên lớp, ra vào lớp đúng giờ, nhắc nhở học sinh học phụ đạo tham gia học đung lịch.

  1.  Công tác chuyên môn:

– Thực hiện công tác chuyên môn nghiêm túc đặc biệt công tác soạn giảng bám sát chương trình chuẩn kiến thức kỷ năng và sát đối tượng. Tiến hành dạy bù chậm chương trình, dạy học đặc biệt chú ý đến học sinh yếu( tính hết tháng 4 thực hiện chương trình dạy học tuần 35). Các giáo viên có biện pháp nâng cao chất lượng, xây dựng  đề cương ôn tập cho học sinh chuẩn bị kiểm tra học kỳ II có kết quả cao, phấn đấu  đạt chất lượng bộ môn đã đăng ký.

– Các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt triển khai kế hoạch tháng và kiểm tra quy chế chuyên môn, kiểm tra hồ sơ cá nhân. Hai tổ tiến hành tổ chức kiểm tra đáng giá công tác BDTX năm học 2017-2018.

– Hoàn thành kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học

– Phân công giáo viên ra đề kiểm tra học kỳ II các môn (theo quyết định)

– Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.

– Bồi dưỡng học sinh giỏi 6->8 theo lịch của nhà trường,  ngoài lịch của nhà trường giáo viên có thể bố trí thêm thời gian để bồi dưỡng cho học sinh. Chú ý dạy nâng cao, phương pháp làm bài cho học sinh, ra bài tập thêm cho học sinh về nhà làm có sự kiểm tra và bổ sung kiến thức cho học sinh.

– Tiếp tục dạy bổ trợ cho học sinh 6,7,8,9, chú ý động viên các học sinh đi học chuyên cần đảm bảo cho công tác truyền thụ kiến thức.

– Chế độ thông tin báo cáo: chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

– Ban giám hiệu kiểm tra hồ sơ các tổ chuyên môn, hồ sơ giáo viên cuối kỳ(xác suất một số hồ sơ giáo viên khi được tổ kiểm tra).

– Các giáo viên dạy môn Tin , TD, MT, Nhạc, Công Nghệ kiểm tra học kỳ II theo lịch nhà trường

– Hoàn thành nội dung bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 nộp cho phòng GD

  1. Các hoạt động khác

– Các lớp tiếp tục chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vườn rau sạch và tiến hành chấm thi đua vào tháng 5.

– Liên đội lên kế hoạch thi chỉ huy đội giỏi, tập luyện đội tuyển để tham gia cấp huyện.

– Đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng học. Ban lao động tiến hành kiểm tra đánh giá công tác vệ sinh, bảo quản cơ sở vật chất các lớp để đưa vào thi đua cuối năm.

 + Lịch hoạt động cụ thể:

TT Thời gian Nôi dung công việc Ghi chú
1 2/4 Phân công ra để kiểm tra học kỳ II( theo quyết định)  
2 3/4 Đại Hội Công đoàn huyện Khóa IX nhiệm kỳ 2018-2023  
3 5/4 – Đăng ký mua giấy kiểm tra học kỳ II- 14h Tổng kết hội thi GVDG cấp huyện tại THCS Q.Phương  
4 9/4 – Hội nghị Hiệu trưởng (dự kiến)- Kiểm tra học sinh giỏi cấp trường 6,7,8 lần 3- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ chuyên môn  
5 14/4 -Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện( xử lý tình huống)- Hai tổ chuyên môn nộp đề kiểm tra học kỳ II  
6 16,17/4 Thi Nghề lớp 8  
7 19/4 Kiểm tra học sinh giỏi cấp huyện 6,7(buổi sáng) và casio 8 (buổi chiều lúc 13h 30 phút)  
8 21/4 Thi GVCN cấp huyện phần thi kể chuyện.  
9 23/4 Kiểm tra học sinh giỏi lớp 8 ( buổi chiều 13h30)  
10 27/4 Nhận giấy kiểm tra học kỳ II tại tổ THCS  
11 28/4 Hai tổ nộp hồ sơ và kết quả đánh giá BDTX( mẫu 4) cho chuyên môn trường  
12 27,28/4 In ấn, niểm phong đề kiểm tra học kỳ II  

 

    DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                 Bùi Thị Nhàn                                               Nguyễn Huy Cường