Kế hoạch chuyên môn năm học 2020 – 2021

Tháng Mười 1, 2020 9:26 chiều
PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH

 TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM

 

Số: …./KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quảng Kim, ngày … tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH
Chỉ đạo hoạt động chuyên môn năm học 2020 – 2021

 

Thực hiện văn bản số …../HD-PGDĐT, ngày … tháng …. năm 2020 của Phòng GD&ĐT Quảng Trạch  về  việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2020 – 2021;

Căn cứ kế hoạch số …../KH-THCS  ngày … tháng 9 năm 2020 về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2020 -2021 của Nhà trường;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 -2020;

Căn cứ vào tình hình đội ngũ giáo viên và số lượng học sinh năm học 2020 -2021;

Trường THCS Quảng Kim xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động Chuyên môn năm học 2020 – 2021 như sau:

 

Phần 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 1. ĐỘI NGŨ VÀ HỌC SINH.
 2. Về đội ngũ:

– Ban giám hiệu: 02 (nữ: 01)

– Giáo viên: 13 (Thạc sĩ: 01; ĐH: 12; CĐ: 0); Nhân viên: 4 (ĐH: 2 ; CĐ:02)

– Tỉ lệ giáo viên/lớp: 1,86

 1. Về học sinh:

– Số học sinh toàn trường: 208 ( Khối 6: 69; khối 7: 52; khối 8: 49; khối 9: 38)

– Số lớp: 7 (Khối 6: 2 lớp, khối 7: 2 lớp, khối 8: 2 lớp, Khối 9: 1 lớp)

– Bình quân số HS/lớp: 30.

 1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN.
 2. Thuận lợi:

– Nhà tr­ường tiếp tục đ­ược sự quan tâm lãnh chỉ đạo của phòng GD-ĐT Quảng Trạch, các Ban nghành đoàn thể, chi bộ nhà trư­ờng. Sự phối kết hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong nhà trư­ờng, hội cha mẹ học sinh, của các ban ngành, đoàn thể các cấp.

– Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, có tinh thần đoàn kết, nhất trí và tích cực trong các hoạt động của nhà trường.

– Cơ sở vật chất nhà trường được tăng cường cơ bản đảm bảo cho hoạt động dạy học ,hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động khác.

– Các em có ý thức, thực hiện tốt nội qui nhà trường, không vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, luôn lễ phép với thầy cô, sống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.

 1. Khó khăn:

– Do ảnh hưởng của kinh tế thị trường, một số ít gia đình lo phát triển kinh tế nên ít chú trọng đến việc học tập của con em trong lớp học sinh vẫn còn lơ là việc học hành nên kết quả đạt chưa cao. Một bộ phận nhỏ phụ huynh còn có tư tưởng khoán trắng cho nhà trường. Chất lượng hai mặt giáo dục tuy được nâng lên nhưng chưa bền vững.

– Một số GV ứng dụng CNTT trong công tác soạn, giảng còn lung túng.

– Một vài giáo viên khi bố trí theo lớp còn gặp phải một số khó khăn nhất định.

– Cơ sở vật chất thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng, phòng tổ. Thiết bị dạy học ngày càng xuống cấp.

Phân 2. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 2. Mục đích:

– Thực hiện hiệu quả các nội dung hoạt động chuyên môn của trường theo yêu cầu, hướng dẫn của PGD, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

– Duy trì và củng cố vững chắc kỷ cương, nền nếp chuyên môn, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, giữ vững thành tích của năm học trước.

 1. Yêu cầu:

– Xây dựng kế hoạch cụ thể sát nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi.

– Tổ chức thực hiện kế hoạch một cách nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo.

 1. NHỮNG NHIỆM VỤ CHUNG

Năm học 2020 -2021 Công tác Chuyên môn trường THCS Quảng Kim tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Tăng cường nền nếp, kỉ cương, chất lượng, hiệu quả công tác trong mọi nhiệm vụ. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân của học sinh (HS). Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành gắn với rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, giáo viên (CBGV) và HS.
 2. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), tổ trưởng chuyên môn và GV trong quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục, trong công tác tham mưu đề xuất thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
 3. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.
 4. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực, các hình thức kiểm tra, đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học, vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn của HS. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu KHKT cho GV, HS. Khai thác thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông vào các hoạt động giáo dục.

5.Thực hiện đổi mới công tác hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; thực hiện phân luồng học sinh sau THCS đi học nghề hợp lí, hiệu quả.

 1. Tiếp tục đổi mới công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi; công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng đầu ra đối với khối lớp cuối cấp.
 2. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp duy trì huyện đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3.

          III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP

 1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục:

          1.1. Kế hoạch thời gian năm học và PPCT:

– Kế hoạch thời gian năm học: Thực hiện theo Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình áp dụng từ năm học 2020 -2021 Cụ thể:

Thực hiện kế hoạch 35 tuần học (HKI: 18 tuần, HKII: 17 tuần)

Ngày tựu trường: 03/9/2020

Ngày bắt đầu học: 7/9/2020

Ngày khai giảng: 05/9/2020

Ngày kết thúc học kỳ 1: 16/01/2021

Ngày hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập: 25/5/2021

Kết thúc năm học: 31/5/2021

– Phân phối chương trình: Thực hiện PPCT theo Hướng dẫn số 3280/BGDĐT-GDTrH, ngày 27/8/2020 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT và Hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Quảng Trạch, chương trình Trường THCS Quảng Kim.

– Khi thực hiện cần đảm bảo nguyên tắc:

+ Đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, kiểm tra đánh giá, tổ chức hoạt động tập thể và trải nghiệm sáng tạo;

+ Kết thúc học kỳ và năm học đúng thời gian quy định;

+ Không cắt xén nội dung kiến thức, các hoạt động giáo dục và cho HS nghỉ học trái quy định.

          1.2. Xây dựng Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực HS:

Trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng bộ môn, điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ GV, năng lực HS và đặc điểm nhà trường, giao các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực HS theo khung thời gian 35 tuần thực học theo các nguyên tắc nêu trên và theo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

Tham khảo tài liệu trên trang “Trường học kết nối” để thực hiện, chú ý xây dựng kế hoạch giáo dục theo hướng tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới, thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn, chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.

          1.3. Tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn:

Nâng cao hiệu quả thực trong hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn theo công văn 1308/SGD&ĐT-GDTrH ngày 09/7/2018 của Sở GD&ĐT.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nội dung nghiên cứu bài học. Triển khai các nội dung đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng dẫn.

Yêu cầu tổ, nhóm chuyên môn thực hiện sinh hoạt chuyên môn 2 lần /tháng, ngoài việc triển khai các nội dung chuyên môn cần đầu tư thời gian tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tăng cường sự trao đổi, thảo luận, chia sẻ các kiến thức và phương pháp bộ môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học từng bộ môn trong nhà trường.

          1.4. Dạy học ngoại ngữ:

– Tổ chức giảng dạy, đảm bảo việc đánh giá năng lực đầu ra đối với học sinh lớp 9 THCS đạt chất lượng tốt.

-Tăng cường phát triển kỹ năng nghe, nói; đảm bảo đủ thiết bị để các giờ dạy nghe hiểu sử dụng đĩa CD do Bộ GD&ĐT qui định.

– Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh(mỗi học kì phải có ít nhất 01 bài kiểm tra, đánh giá thường xuyên kĩ năng nghe). Nâng cao chất lượng giải của bộ môn Tiếng Anh trong các cuộc thi cấp huyện, tỉnh.

          1.5. Tổ chức các hoạt động:

-Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa (văn nghệ, TDTT, trò chơi dân gian,…) theo hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Tăng cường tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống (theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GD&ĐT).

-Tổ chức cho CBGV, HS định kỳ lao động vệ sinh môi trường trong và xung quanh trường lớp (Có kế hoạch riêng).

-Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp (Có kế hoạch riêng)

          1.6. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện tốt công tác phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi, HS năng khiếu:

          1.6.1. Giáo dục đạo đức, lối sống:

– Tiếp tục triển khai cho HS các hoạt động theo chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với trọng tâm là HS chủ động, tích cực rèn luyện ý thức và ý chí học tập vì bản thân, vì đất nước; tu dưỡng đạo đức, hành vi văn minh, chấp hành nội quy nhà trường và qui định của pháp luật.

– Làm tốt giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên; phòng chống các tệ nạn xã hội (ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS); phòng chống tội phạm, tai nạn thương tích. Tuyên truyền thực hiện ATGT, phối hợp với Đoàn TN, Ban ATGT các cấp duy trì tốt hoạt động mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

– Giao cho Tổng phụ trách Đội có kế hoạch triển khai, tuyên truyền, giáo dục đối với học sinh, tổ chức thực hiện vào các buổi sinh hoạt đầu tuần, các buổi ngoại khóa.

– Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc giáo dục đạo đức lối sống cho HS.

          1.6.2. Chất lượng đại trà:

– Phân tích kết quả học tập của học sinh vào lớp 6, từ đó có kế hoạch, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học;

– Chỉ đạo giáo viên bộ môn soạn giảng, ôn tập và bồi dưỡng cho HS bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp năng lực, nguyện vọng của HS; tăng cường quản lý giảng dạy, kiểm tra, đánh giá bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng; đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

– Duy trì và giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà với các chỉ tiêu:

Tổng HS toàn trường

 

HỌC LỰC  
Giỏi Khá T.Bình Yếu Kém TB trở lên  
SL % SL % SL % SL % SL % SL %  
208 42 20.2 93 44.7 73 35.1 0 0.0     208 100.0  
Tổng HS toàn trường

 

HẠNH KIỂM  
Tốt Khá T.Bình Yếu Kém T-K. trở lên  
SL % SL % SL % SL % SL % SL %  
208 181 87.0 27 13.0 0 0.0         208 100.0  

+ Khảo sát chất lượng đại trà: Các môn do Phòng GD&ĐT tổ chức: Toàn trường đứng thứ 5/toàn huyện.

+ HS tốt nghiệp THCS đạt 100% trong đó giỏi, khá đạt 80% trở lên. Phấn đấu lên lớp thẳng 100%.

+ Hướng nghiệp,phân luồng học sinh sau khi TN THCS tham gia học THPT 90%.

+ Chất lượng bộ môn ( Môn nhận xét phải đạt 100%)

TT Môn Tổng số
HS
Yếu TB Khá Giỏi TB trở lên Dưới TB
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
1 Toán 208 4 1.92% 67 32.21% 90 43.27% 51 24.52% 204 98.08% 4 1.92%
2 208 3 1.44% 62 29.81% 88 42.31% 58 27.88% 205 98.56% 3 1.44%
3 Hóa 87 2 2.30% 28 32.18% 37 42.53% 20 22.99% 85 97.70% 2 2.30%
4 Sinh 208 0 0.00% 63 30.29% 78 37.50% 67 32.21% 208 100.00% 0 0.00%
5 Tin 208 0 0.00% 46 22.12% 101 48.56% 61 29.33% 208 100.00% 0 0.00%
6 Văn 208 3 1.44% 89 42.79% 83 39.90% 36 17.31% 205 98.56% 3 1.44%
7 Sử 208 0 0.00% 58 27.88% 103 49.52% 47 22.60% 208 100.00% 0 0.00%
8 Địa 208 3 1.44% 64 30.77% 100 48.08% 44 21.15% 205 98.56% 3 1.44%
9 NN 208 3 1.44% 75 36.06% 94 45.19% 39 18.75% 205 98.56% 3 1.44%
10 GD 208 0 0.00% 51 24.52% 107 51.44% 50 24.04% 208 100.00% 0 0.00%
11 CN 208 0 0.00% 44 21.15% 85 40.87% 79 37.98% 208 100.00% 0 0.00%
CỘNG 2167 18 0.83% 647 29.86% 966 44.58% 552 25.47% 2149 99.17% 18 0.83%

* Các biện pháp thực hiện:

– Nâng cao chất lượng đại trà thông qua nâng cao chất lượng của từng tiết dạy chính khóa, chuyên đề trên lớp.

– Chỉ đạo các tổ chuyên môn phân tích, đánh giá kết quả thi chọn lớp vào lớp 10 THPT, xác định nguyên nhân tồn tại của từng bộ môn, đề ra giải pháp khắc phục cụ thể cho năm học 2020- 2021.

– Nhà trường có kế hoạch rà soát chất lượng học sinh ngay từ đầu năm học, theo dõi quá trình bồi dưỡng phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu về bộ môn của tất cả các giáo viên giảng dạy ở các khối lớp và đôn đốc kịp thời nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà.

-Yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm túc về đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động bổ trợ giúp học sinh chủ động nắm kiến thức, sáng tạo, năng động trong nhận thức.

– Giao chỉ tiêu chất lượng đại trà tới từng giáo viên bộ môn theo từng lớp và coi đây là một trong những chỉ số quan trọng dùng để đánh giá chuẩn giáo viên vào cuối năm học.

– Đối với lớp 9: Tăng cường bổ trợ kiến thức 3 môn học cơ bản (Toán, Văn, Tiếng Anh), yêu cầu giáo viên được bố trí dạy bổ bộ có kế hoạch ôn cụ thể. Tổ chức phân luồng học sinh thi hợp lý, nhằm nâng cao kết quả vào THPT

– Tăng cường công tác kiểm tra quy chế chuyên môn.

– Nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn, tổ chức thăm lớp dự giờ thường xuyên.

          1.6.3. Phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi, HS năng khiếu.

Song song với giáo dục đại trà, nhà trường chú trọng công tác bồi dưỡng HSG, tổ chức chọn học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng đáp ứng các yêu cầu về chất lượng học sinh giỏi đối với cấp huyện, cấp tỉnh.

          * Tổ chức thực hiện:

– Thành lập đội tuyển HSG lớp 9 gồm: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tin học được Phòng GD&ĐT lựa chọn tham gia bồi dưỡng tập trung vòng huyện (theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT).

– Thành lập đội tuyển HSG lớp 8 gồm: Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Tin học. Đội tuyển HSG lớp 6, 7 gồm: Toán, Văn và Tiếng Anh

+ Nhiệm vụ: Bồi dưỡng học sinh tham gia thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện tháng 9/2020, cấp tỉnh tháng 12/2020, HSG 6,7,8 (tháng 4/2021).

+ Thời lượng bồi dưỡng: Từ tháng 9/2020 theo thời khóa biểu của nhà trường

– Thành lập các đội tuyển: HSNK, đội tuyển khoa học kỹ thuật (các khối 8,9) dự thi các vòng huyện, tỉnh, Quốc gia. Thời gian bồi dưỡng theo lịch nhà trường, phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.

          *Chỉ tiêu phấn đấu:

TT

Cuộc thi

Chỉ tiêu 2020-2021

Giải cấp huyện Giải cấp tỉnh
Tổ TN Tổ XH Tổ TN Tổ XH
1 HSG các môn văn hóa lớp 9 3 3 2 2
2 Nghiên cứu khoa học kỷ thuật 1 1 0 0
3 Hội khỏe Phù Đổng 8 2
4 Kiểm tra HSG lớp 8 4 4 0 0
5 Kiểm tra học sinh giỏi 6,7 (Toán, Văn, Anh) 2 4 0 0
6 Các cuộc thi khác 2 1
Cộng 30 7

 

          *Biện pháp thực hiện:

– CBQL và giáo viên phải nhận thức được chất lượng học sinh giỏi là chỉ số quan trọng đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường, là nhiệm vụ chính trị chính của nhà trường.

– Khảo sát chất lượng đội tuyển ít nhất 3 lần vào đầu, giữa và cuối giai đoạn bồi dưỡng, Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi sát với thực tiễn của đội tuyển với những chỉ tiêu, biện pháp cụ thể.

– Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu chất lượng học sinh giỏi tới từng giáo viên bộ môn theo khối và coi đây là một trong những chỉ số quan trọng dùng để đánh giá giáo viên vào cuối năm học.

– Tổ chức bồi dưỡng nghiêm túc theo thời khóa biểu của nhà trường. Bám sát cấu trúc, chương trình của phòng GD (Cấu trúc năm 2018-2019 lớp 6,7: năm 2019-2020 lớp 8, năm 2020-2021 lớp 9) và kế hoạch, thời gian bồi dưỡng để biên soạn chuyên đề, đề kiểm tra phù hợp từng gia đoạn.

– Cùng với việc phát hiện bồi dưỡng HS giỏi các bộ môn, trong qua trình dạy học giáo viên tiếp tục phát hiện bổ sung thêm học sinh có khả năng vào đội tuyển.

– Tham gia đầy đủ các môn thi chọn HSG cấp huyện đối với các môn văn hoá. Có biện pháp nâng cao chất lượng kỹ năng nghe, nói đối với môn ngoại ngữ, kỹ năng thực hành với các môn còn lại, đáp ứng yêu cầu kỳ thi HSG các cấp.

          1.7. Về hồ sơ sổ sách trong nhà trường

Thực hiện đúng qui định của Bộ GDĐT (Điều lệ trường trung học) về số lượng hồ sơ sổ sách của GV, hồ sơ sổ sách quản lý, không tự ý phát sinh các loại hồ sơ sổ sách, rà soát hệ thống hồ sơ sổ sách của giáo viên, hồ sơ, sổ sách của nhà trường và đề nghị tinh giản những hồ sơ, sổ sách không cần thiết; quán triệt tinh thần tinh giản để nâng cao chất lượng, nâng cao hiệu lực quản lý. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sử dụng các phần mềm trong quản lý nhà trường.

 1. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá

          2.1. Đổi mới phương pháp dạy học:

– Tổ chức có hiệu quả các chuyên đề chuyên môn, sử dụng các phương tiện dạy học …để giáo viên có khả năng vận dụng các phương tiện để đổi mới PP chuyển tải nội dung bài học một cách dễ dàng và có hiệu quả hơn.

– Thường xuyên sử dụng ĐDDH  sẳn có hoặc tự làm, khai thác, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học (TBDH), phòng học bộ môn, CNTT trong dạy học thí nghiệm, thực hành, sáng tạo khoa học của học sinh.

– Thực hiện có hiệu quả PPCT theo Hướng dẫn số 3280/BGDĐT-GDTrH, ngày 27/8/2020 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT và Hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Quảng Trạch, chương trình Trường THCS Quảng Kim.

– Bố trí giáo viên hợp lí, theo lớp ở các khối lớp. Sinh hoạt chuyên môn theo nhóm để thảo luận về chuẩn kiến thức-kĩ năng, các bài dạy khó để có biện pháp kịp thời điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

– Cải tiến phương pháp giảng dạy, vận dụng linh hoạt các kiểu tích hợp GD liên môn vào bài học, giáo dục môi trường, bảo tồn thiên nhiên, di tích… giáo dục học sinh hiểu biết thêm về quê hương đất nước, từ đó khi lớn lên có tinh thần và thái độ xây dựng và bảo vệ quê hương.

– Giáo viên hướng dẫn HS rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu các tài liệu học, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ từ đó tăng tính chủ động trong học tập của HS và sự tương tác giữa GV và HS trong quá trình dạy – học.

– Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục địa phương theo tài liệu do Sở GDĐT Quảng Bình biên soạn đối với cấp THCS và cấp THPT như năm học 2019 – 2020 (Tài liệu giáo dục địa phương theo từng khối lớp).

          2.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học:

– Đa dạng hóa các hình thức học tập: tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Tăng cường hình thức học tập gắn với thực tiễn thông qua Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suất đời” với chủ đề “Chuyển đổi số thức đẩy học tập suốt đời” và phát triển văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong các nhà trường.

– Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực như: Văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao; các cuộc thi năng khiếu trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh và học sinh; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

          2.3. Đổi mới kiểm tra đánh giá:

          2.3.1. Đổi mới kiểm tra:

– Các đề kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo các yêu cầu đánh giá về kiến thức, năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học. Các câu hỏi trong đề đảm bảo theo 4 mức độ (Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao). Căn cứ năng lực học sinh, giáo viên xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

– Đối với đề kiểm tra (kiểm tra thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ): nếu đề được thiết kế để photo tới từng học sinh thì trên đề phải ghi rõ ngày tháng kiểm tra đối với từng lớp; đối với phần bài làm học sinh làm ra giấy, giáo viên phải hướng dẫn học sinh ghi ngày, tháng làm bài kiểm tra vào bài làm. Đề kiểm tra viết phải được thể hiện trong giáo án của giáo viên.

          2.3.2. Đổi mới đánh giá:

– Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 và Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT.  Nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

– Coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

– Thực hiện đánh giá thường xuyên trực tiếp hoặc trực tuyến bằng các hình thức: Hỏi- đáp, viết; đánh giá qua hồ sơ học tập hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

– Khi chấm bài kiểm tra, GV phải có phần nhận xét về kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn, sửa sai và động viên sự cố gắng, tiến bộ của HS. Hướng dẫn HS đánh giá sự tiến bộ của nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

– Tiếp tục thực hiện việc bồi dưỡng giáo viên về kĩ thuật, kĩ năng ra đề, soạn đáp án và hướng dẫn chấm bài thi.

– Tiếp tục xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập, đề thi, đề kiểm tra, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên Website của trường.

-Tích cực chuẩn bị cho việc kiểm tra, đánh giá chất lượng đầu ra 3 môn lớp 9: Toán, Ngữ Văn, T.Anh.

– Ngoài ra còn thực hiện khảo sát nghiêm túc theo kế hoạch của Phòng Giáo dục, của Sở Giáo dục.

 1. Hoạt động tổ chuyên môn, giáo viên

          3.1.Tổ chuyên môn

– Các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của TTCM theo quy định của điều lệ trường PTTH, theo sự phân cấp, phân quyền của Hiệu trường nhà trường.

– Đổi mới công tác sinh hoạt tổ chuyên môn bằng cách triển khai chuyên đề: chuyên đề chuyên môn, chuyên đề dạy học, dạy học theo hướng nghiên cứu bài học. (Tổ chuyên môn có thể chọn chủ đề dạy học thay thế cho chuyên đề chuyên môn theo hướng dẫn trong năm học này)

– Định kì hàng tháng  rà soát, đánh giá việc thực hiện chương trình, tình hình học tập của HS và kế hoạch giảng dạy của tổ viên qua sổ kế hoạch công tác và lịch báo giảng.

– Dự giờ GV để nắm tình hình Dạy -học, đảm bảo đúng theo quy định.

– Tổ chức dự giờ thao giảng liên trường để rút kinh nghiệm cho các môn có 1-2 giáo viên.

3.2. Giáo viên bộ môn

          – Giáo viên có kế hoạch hoạt động rõ ràng và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

– Đổi mới trong việc quản lí HS trong từng tiết dạy, phát huy được tinh thần năng động, sáng tạo của HS, QL bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu, kém.

– Đảm bảo tốt thực hiện thông tin 2 chiều, cập nhật sổ ghi đầu bài, ghi điểm bộ môn vào sổ điểm lớp chính xác, không sai sót..

– Phấn đấu đảm bảo ngày công, giờ công, vắng phải nộp đơn xin phép kịp thời

– Giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học các bài học bảo đảm các yêu cầu về phương pháp, kĩ thuật, thiết bị dạy học và học liệu, phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học; xây dựng tiến trình dạy học thành các hoạt động học như sau:

+ Mở đầu (Khởi động): Tạo tình huống có vấn đề, giao nhiệm vụ học tập, xác định vấn đề cần giải quyết hoặc nhiệm vụ học tập gắn với kiến thức mới của bài học;

+ Hình thành kiến thức mới (hoạt động với sách giáo khoa, thiết bị dạy học và học liệu để khai thác, tiếp nhận kiến thức mới thông qua kênh chữ, kênh hình, kênh tiếng, vật thật…);

+ Luyện tập (câu hỏi, bài tập, thực hành, thí nghiệm) để phát triển các kĩ năng gắn với kiến thức mới vừa học;

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các tình huống, vấn đề trong thực tiễn.

Trong quá trình thực hiện các hoạt động học nói trên, giáo viên có thể giao nhiệm vụ cho học sinh thực hiện trong lớp học, ngoài lớp học, ở trường, ở nhà, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản văn hóa và cộng đồng. Tăng cường giao cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo để tiếp nhận và vận dụng kiến thức; dành nhiều thời gian trên lớp để tổ chức cho học sinh báo cáo, thuyết trình, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả tự học của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

          4.Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, thẩm mĩ  và y tế học đường.

– Thường xuyên kiểm tra việc thực hiên chương trình bộ môn TD để nâng cao hiệu suất thực hiện một giờ TD. Học sinh khi học các giờ TD phải ăn mặc gọn gàng, đi giầy. GV dạy TD mặc đồng phục thể thao trong mọi tiết dạy.

– Tổ chức dạy bơi, bài võ cổ truyền hiệu quả, đúng qui định

– Kết hợp giữa giáo viên TD và giáo viên TPT đội củng cố nền nếp tập TD giữa giờ, múa hát tập thể ở các ngày lể trong năm.

– Củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả, phát triển các đội thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Khuyến khích HS tham gia các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, khó khăn.

– Chủ động mua sắm các thiết bị, đồ dùng dạy học cho các hoạt động TDTT.

– Tổ chức cho các đội tuyển năng khiếu thường xuyên luyện tập. Hướng dẫn để các em học sinh thấy rõ việc tham gia các hoạt động TDTT, văn nghệ, viết báo có tác dụng tốt đến kết quả học tập để các em tự giác tham gia. Phát động toàn trường tham gia các môn thể thao: Đá cầu, cầu lông, cờ vua, bóng đá mini…

 1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỪNG THÁNG
Tháng Nội dung công việc Điều chỉnh kế hoạch
8/2020 – CB,GV, NV trả phép theo quy định

– BDHS giỏi 7,8,9

-Ôn tập và thi lên lớp

-Biên chế lớp

-Bố trí chuyên môn

-Kiểm tra & sắp xếp các phòng bộ môn..

-Dạy- Học TKB

– Học chính trị đầu năm, viết thu hoạch (nếu có)

 
9/2020 – Đăng ký chỉ tiêu 2 mặt chất lượng, bộ môn, GVDG, chuyên đề…

-Xây dựng KH cá nhân, kế hoạch tổ,  kế hoạch BDTX.

– Triển khai chuyên đề cấp tổ

– Triễn khai kế hoạch các hội thi của ngành

– Lập KH và BD HSG K: 6,7,8,9. Thi HS Giỏi K9 cấp Huyện.

– Kiểm tra quy chế chuyên môn

 
10/2020

 

– BDHSG K6,7,8,9

– Kiểm tra nội bộ trường học.

– Xây dựng KH thi GVDG cấp trường

– Triển khai chuyên đề cấp tổ, trường

– Hoàn thành hồ sơ PCGD

– Thi HKPĐ cấp trường

 
11/2020 – Kiểm tra quy chuyên môn, toàn diện

– Dạy thể hiện chuyên đề

– Sinh hoạt chuyên môn

 
12/2020 – Hoàn thành bộ đề KT HKI

– Ôn tập kiểm tra HK I.

– Kiểm tra quy chuyên môn, toàn diện

– Kiểm tra chọn học sinh giỏi khối 6

– Sinh hoạt chuyên môn

– Tự học BDTX theo kế hoạch

 
01/1021 -Kiểm tra HKI.

-Tổng hợp, sơ kết đánh giá HKI.

-Bổ sung kế hoạch HK II.

-thực hiện CT thời khóa biểu HKII.

– Kiểm tra quy chuyên môn, toàn diện

– Thi HKPĐ cấp huyện

 
02/2021 – Kiểm tra quy chuyên môn, toàn diện

– Triển khai chuyên đề cấp tổ

– Thi GVCN giỏi

– Tự học BDTX theo kế hoạch

 
03/2021 – Kiểm tra quy chuyên môn, toàn diện

– Triển khai chuyên đề cấp tổ

-Thi HSG lớp 9 cấp tỉnh

– Hoàn thành bộ đề KT HKII

– Tự học BDTX theo kế hoạch

 
04/2021 – Tham gia thi HSG cấp Huyện K8, K6,7(Toán, Văn, Anh), cấp trường khối 6,7 các môn còn lại

– Kiểm tra quy chuyên môn, toàn diện

– HD ôn tập, kiểm tra HKII

– KT hồ sơ K9 lần 1

– Sinh hoạt chuyên môn

– KT đánh giá BDTX

 
05/2021

 

 

 

-KTHK II. Đánh giá , Xếp loại HS .

-Tổng kết điểm vào học bạ.

– Bồi dưỡng học sinh giỏi 8 sau khi có đội tuyển cấp huyện.

-Xét tốt nghiệp lớp 9

– Hoàn thành hồ sơ thi đua các cấp

-Triển khai kế hoạch hoạt động hè

 

 

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 2. Căn cứ kế hoạch Chuyên môn của Nhà trường, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chỉ đạo, kế hoạch phối hợp cụ thể đối với từng nội dung hoạt động mà mình phụ trách đảm bảo phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao. Hàng tháng rà soát việc thực hiện kế hoạch, bổ sung biện pháp để đảm bảo nội dung kế hoạch được triển khai, thực hiện có hiệu quả.
 3. Các đồng chí giáo viên căn cứ vào kế hoạch chuyên môn của Tổ chuyên môn, của Trường để đăng ký thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 -2021

Trên đây là kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm học 2020-2021, đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên căn cứ và thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:                                HIỆU TRƯỞNG                           CHUYÊN MÔN

– Hiệu trưởng( b/c)

– TCM, GV (t/h)

– Lưu HS.

 

                                                     Bùi Thị Nhàn                            Nguyễn Huy Cường