Đánh giá công tác tháng 9 và kế hoạch tháng 10

Tháng Mười 5, 2018 11:17 chiều

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 VÀ

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 10

       I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9

 1. Công tác huy động và duy trì số lượng:

Duy trì số lượng 100%. Không có hiện tượng học sinh bỏ tiết, bỏ buổi. Thực hiện tốt phong trào tiếp sức đến trường, hỗ trợ cho 8 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá mỗi suất quà 300.000 đ, hội khuyến học huyện hỗ trợ 2 suất học bổng mỗi suất trị giá 400.000đ, UBMTTQ VN tỉnh hỗ trợ 2 suất học bổng mỗi suất trị giá 1.000.000 đ. Tham mưu UBND xã chỉ đạo hội phụ nữ, đoàn thanh niên vận động em Hoa Mai (lớp 8) bỏ học trở lại trường. Tiến hành điều tra, cập nhật phiếu phổ cập GD

 1. Công tác lao động vệ sinh môi trường: Lao động vệ sinh khuôn viên sạch sẽ, quét các gốc cây, quét lại hàng rào, chặt các cành cây cao. Các lớp tiến hành trồng, chăm sóc bồn hoa cay cảnh
 2. Thực hiện nề nếp dạy học: Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Chuyên môn kiểm tra hồ sơ bồi dưỡng học sinh giỏi, sổ điểm, sổ báo giảng và một số hồ sơ liên quan. Cập nhật điểm kiểm tra thường xuyên của học sinh, tổ chức triển khai các chuyên đề. Kiểm tra chuyên đề: kiểm tra đột xuất tiết dạy: tống số 07 tiết (xếp tốt: 03, khá 03, ĐYC: 01) Chưa tổ chức kiểm tra toàn diện

Tham gia tập huấn chuyên môn tại Sở GD, PGD

Khảo sát chất lượng khối 6: 2 môn Ngữ văn, Toán

Xây dựng kế hoạch giáo dục thường xuyên, kế hoạch bồi dưỡng HSG, Phụ đạo HS yếu, hồ sơ dạy thêm, học thêm

 • Thiết bị: Vệ sinh, sắp xếp, thống kê các thiết bị, hóa chất hỏng hóc, quá hạn sử dụng.
 • Thư viện: Xây dựng kế hoạch mua sắm sách tham khảo phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi
 1. Các hoạt động khác:

Tập huấn phòng tránh tai nạn bom mìn và vật liệu chưa nổ

Tổ chức thành công lế khai giảng năm học mới

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng 73 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9

Hội nghị phụ huynh toàn trường, phụ huynh các lớp thống nhất các nội dung hoạt động năm học 2018-2019, bầu BĐD CMHS trường

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 

Chủ đề: “Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục và Đào tạo (15/10/1968) và ngày Phụ nữ Việt Nam (20 – 10)”. 

 1. Công tác huy động và duy trì số lượng: Làm tốt công tác duy trì số lượng, theo dõi số lượng học sinh trong từng tiết học, buổi học, có thông tin đến giáo viên nếu học sinh nghỉ học không có lý do. Hoàn thiện công tác điều tra phổ cập, chuẩn bị tốt điều kiện để cập nhật số liệu phần mềm hệ thống từ 6/10-16/10/2018.
 2. Công tác vệ sinh môi trường Làm vệ sinh khuôn viên trường, cổng trường, đoạn đường tự quản, Ban lao động có kế hoạch trồng lại bồn hoa, bón phân cây cảnh, bồn hoa công đoàn. Lợp lại mái ngói phòng học lớp 6.2
 3. Hoạt động chuyên môn

Bồi dưỡng học sinh giỏi 6-9, tăng cường bồi dưỡng HSG 9 tham dự thi HSG cấp huyện vào cuối tháng 10. Khảo sát chất lượng đội tuyển học sinh giỏi khối 9. BGH gặp mặt học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi khối 9.

Thực hiện chương trình: Kết thúc tháng 10 hoàn thành chương trình tuần 10

Thực hiện kiểm tra toàn diện kiểm tra chuyên đề, dự giờ đột xuất, khảo sát chất lượng sau tiết dạy

Tổ chức thi sáng tạo KHKT cấp trường ( khối 8,9)

Tổ chức thi, tuyển chọn học sinh thi OTE cấp trường để tiếp tục bồi dưỡng chuẩn bị dự thi cấp cụm, cấp huyện

Tập luyện hội khỏe phù đổng các môn: Điền kinh, đá cầu, bóng bàn, bóng chuyền, bơi lội

Tổ chức dạy hướng nghiệp nghề học sinh khối 9

Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp phép dạy thêm, học thêm để Phòng cấp giấy phép

Triển khai công tác BDTX theo kế hoạch đã được Phòng phê duyệt

 Hoạt động tổ chuyên môn

Thực hiện đầy đủ công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 và Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH  ngày 12/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên “nghiên cứu bài học” và đánh giá giờ dạy của giáo viên

Xây dựng kế hoạch triển khai các chuyên đề theo qui định tại Công văn 1308/SGD-ĐT/GDTrH ngày 09/7/2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức thao giảng và thực hiện chuyên đề chuyên môn ở tổ (nhóm) chuyên môn.

 1. Hoạt động hỗ trợ

Đ/c phụ trách Thư viện xây dựng kế hoạch mua sách phục vụ cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giới thiệu sách tháng 10.

Đ/c phụ trách Thiết bị sắp xếp lại các loại thiết bị, thống kê thiết bị quá hạn sử dụng và đề xuất mua mới các loại thiết bị.

TPT Đội xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động theo hướng dẫn của HĐĐ huyện; tổ chức HKPĐ cấp trường; xây dựng kế hoạch HĐNGL; tổ chức Đại hội chi đội, Liên đội; xây dựng kế hoạch Chương trình hành động Đội năm học 2018-2019.

Triển khai xây dựng mô hình trường học đảm bảo ANTT.

Xây dựng hồ sơ giữ vững đơn vị văn hóa.

 1. Các hoạt động khác

Hoàn thành kế hoạch năm học duyệt tại UBND xã và PGD

Tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm học 2018-2019

Bổ sung, điều chỉnh các quy chế: Quy chế làm việc, quy chế thi đua,  khen thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế đánh giá xếp loại GV,NV.

Thành lập, kiện toàn các Hội đồng, các ban trong nhà trường

Thực hiện nghiêm túc các công văn hướng dẫn thu nộp và công văn chấn chỉnh các khoản thu trong năm học 2018-2019

Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện tốt Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20-11-2017, của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đảm bảo vui tươi, trang trọng và tiết kiệm.

Tổ chức các hoạt động trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 (01/10-07/10/2018) chủ đề: Trong cách học phải lấy tự học làm cốt.

Viết bài đăng website trường, Ngành.

III. LỊCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

TT Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
1. 01- 07/10 Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018”
2. 02- 05/10 Họp lãnh đạo Cụm chuyên môn để xây dựng KH hoạt động và kiện toàn Hội đồng CM cụm
3. 06-16/10 Cập nhập dữ liệu PCGD-XMC lên trang http://pcgd.moet.gov.vn
4. 10/10 Nhận kế hoạch BD HSG; nhận Quyết định cho phép dạy thêm, học thêm. BC kiểm tra dạy thêmNộp hồ sơ Cụm CM
5. 11/10 Duyệt Kế hoạch năm học 2018-2019 tại PGD
6. 15/10 Nộp Kế hoạch bản chính thức và gửi qua email tuanpgdquangtrach@gmail.com kèm theo các biểu mẫu phụ lục.
7. 17/10  Hoàn thành cập nhật dữ liệu PCGD-XMC lên trang http://pcgd.moet.gov.vn
8. 20 – 25/10 Huyện kiểm tra PCGD-XMC
9. 20 – 30/10 Tổ chức HKPĐ cấp trường;Thi sáng tạo KHKT cấp trường.
10. 22 – 27/10 HS thi HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện
11. 26 – 30/10 Nộp Hồ sơ PCGD-XMC (đ/c Trần Thị Hồng Ba)

     Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 10/2018, đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc báo với BGH để được giải quyết.

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 • BGH;
 • CTCĐ; TTCM;                                                              Bùi Thị Nhàn
 • TPTĐ, BTCĐ;
 • Lưu VP.