Mẫu: Báo cáo thành tích cá nhân

Tháng Tư 18, 2018 8:09 chiều

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị cấp trên khen thưởng như: Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, UBND tặng giấy khen,….

Xem và tải mẫu về Tại đây