TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017 XÃ QUẢNG KIM

Tháng Mười 17, 2017 10:17 chiều

Xây dựng xã hội học tập không chỉ tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân mà còn được coi là chìa khóa của phát triển bền vững, hòa bình, ổn định, tăng trưởng kinh tế – xã hội. Vì vậy, quá trình triển khai xây dựng xã hội học tập ở xã Quảng Kim đang từng bước mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển giáo dục và đào tạo nói riêng, phát triển kinh tế – xã hội nói chung.

Tại xã Quảng Kim trong nhiều năm nay công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức về quản lý, pháp luật, kinh tế và xã hội nhằm nâng cao khả năng công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ từ thị trấn đến các khu phố đã được quan tâm đúng mức. Cùng với đó công tác bồi dưỡng kiến thức giúp nâng cao hiểu biết, khả năng lao động, sản xuất trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đã được chú trọng góp phần thiết thực trong việc cải thiện năng suất lao động, chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững cho người dân. Ðáng chú ý, nhằm từng bước tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người đều được học tập, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND  trung tâm học tập cộng đồng đã phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các nhà trường để từng bước đáp ứng được nhu cầu học tập, nâng cao trình độ của mọi người dân.

Thực hiện kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 27/9/2017 của UBND huyện Quảng Trạch về tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 559/KH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của UBND xã Quảng Kim về kế hoạch tổ chức các hoạt động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trên địa bàn xã. UBND đã ra quyết định sô 559 thành lập ban chỉ đạo tổ chức tuàn lễ hưởng ứng học tập suốt đời do đ/c Nguyễn văn Tiến-P Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, đ/c Bùi Thị Nhàn, HT THCS Phó ban trực, Đ/c Lê Thương – Chủ tịch hội khuyến học- Phó trưởng ban, các đ/c Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội phụ nữ, Bí thư chi đoàn, công chức VHXH ban viên.

image001(Đ/c Nguyễn Văn Tiến- Trưởng BCĐ tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời xã Quảng Kim phát biểu chỉ đạo)

Chủ đề tuần lễ: Học tập để phát triển quê hương đất nước. Tại các đơn vị trên địa bàn xã đã treo băng rôn về chủ đề tuần lễ. Sau khai mạc tuần lễ, các đơn vị đã có nhiều hoạt động trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Trường Mầm non đã diễn ra nhiều hoạt động như bồi dưỡng chuyên môn theo nhóm, các lớp, khối phù hợp với từng nội dung, xây dựng góc học tập, thư viện của bé. Mẫu giáo bé có hoạt động nghe đọc sách, cô kể bé nghe…

Trường Tiểu học đã triển khai các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, phát động phong trào quyên góp sách cũ, phát thanh về ý nghia việc học tập suốt đời.

Trường THCS trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đã gặp gỡ các em học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi khối 9 nhằm trao đổi một số kinh nghiệm trong học tập, động viên học sinh tích cực học tập và trao quà cho các em.

image003(Đ/c Bùi Thị Nhàn- HT THCS- trao quà cho HSG khối 9 năm học 2017-2018)

image005(Đ/c Bùi Thị Nhàn- HT- triển khai nội dung tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đến toàn thể cán bộ, GV, NV nhà trường)

image007(Cô: Từ Thị Thanh Thúy – Cán bộ thư viện – giới thiệu sách cho các công tác viên các lớp)

Tại trường Tiểu học Quảng Kim, Trung tâm học tập cộng đồng, Hội khuyến học xã cũng đã có nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. Với chủ đề học tập để phát triển quê hương đất nước, người học sẽ được tham gia các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm tự học, học suốt đời.