Kế hoạch vẽ tranh trang trí theo bìa sách

Tháng Tư 16, 2021 3:34 chiều

TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM

THƯ VIỆN

KẾ HOẠCH HỘI THI VẼ TRANH TRANG TRÍ THEO BÌA SÁCH

                                            HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8 NĂM 2021

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1056/KH-SGDĐT ngày 26/03/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021; Kế hoạch số:15    /THCS QK ngày 04  tháng 4 năm 2021  của trường THCS Quảng Kim về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ  8 năm 2021, Kế hoạch hoạt động ngoại khóa thư viện, thư viện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 cụ thể như sau:

 

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

Tạo sân chơi hoạt động lành mạnh cho học sinh trong nhà trường, qua đó giúp cho việc học tập  của các em được tốt hơn góp phần giáo dục các em trở thành những con người phát triển toàn diện.

Nâng cao nhận thức về văn hóa hóa đọc, khơi dậy lòng yêu sách, hình thành thói quen đọc sách, học tập suốt đời của  học sinh, tạo nên phong trào đọc sách rộng rãi, lan tỏa sự say mêm đọc sách.

Các lớp tích cực tham gia hội thi, hưởng ứng phong trao vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả…

 1. THỜI GIAN VÀ THÀNH PHẦN
 2. Thời gian: ngày 12 tháng 4 năm 2021 Chiều thứ 2

Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh toàn trường từ lớp 6 đến lớp 9, toàn thể HĐSP.

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC:

 1. Hình thức

– Tổ chức cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 tham gia hội thi “Vẽ tranh trang trí theo bìa sách”. Sách đã được đọc tại thư viện

– Mỗi lớp chọn ra 3 học sinh tham gia hội thi

– Chủ động lựa chọn sách tại thư viện.

– Lớp chuẩn bị khung để tranh sau khi vẽ.

 1. Quy định trong hội thi:

          – Giấy vẽ: Giấy A3 (Các lớp nộp giấy cho Thư viện vào sáng ngày 12/04/2021)

– Màu vẽ: Màu nước

– Sách: Tự chọn và đã đọc tại thư viện.

– Khung tranh.

– Số người tham gia vẽ tranh mỗi lớp chọn ra 3 học sinh là 1 đội thi ( Lớp phân công 3 học sinh phụ trách 1 tranh vẽ ) sau khi vẽ xong đội thi thuyết minh ý tưởng bức tranh của mình.

– Thời gian: 60 phút  ( Bao gồm vẽ và đóng khung). Thuyết minh không quá 5 phút)

 1. Biểu điểm chấm hội thi “Hội thi vẽ tranh trang trí theo bìa sách”( Thang điểm 10)
TT NỘI DUNG TỔNG ĐIIỂM
1 Tên cuốn sách, có thông tin nhà xuất bản ( Kiểu chữ phù hợp với cuốn sách) 2 điểm
2 Hình ảnh minh họa rõ, có trọng tâm nói lên được nội dung cuốn sách. 2 điểm
3 Bố cục cân đối 2 điểm
4 Màu sắc hài hòa, sinh động 1,5 điểm
5 Bài thi có ý tưởng, sáng tạo. 1,5 điểm
6 Thuyết minh tranh vẽ. ( Ví dụ lấy ý tưởng từ cuốn sách nào…, nhà XB nào, với gam màu chủ đạo….thể hiện gì trong nội dung sách…) 1 điểm

 

 1. Cơ cấu giải.

Giải nhất:  1 Mỗi giải   150 000đ và  6 cuốn vở

– Giải nhì:    2  Mỗi giải  120 000đ  và 6 cuốn vở

– Giải 3:       2 Mỗi giải   100.000đ  và 6 cuốn vở

– Giải KK:   2 Mỗi giải     50.000đ  và 6 cuốn vở

 1. Phân công nhiệm vụ:
 2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức:

Gồm có các thành viên:

– Đ/c Bùi Thị Nhàn – Hiệu trưởng:   Trưởng ban: Chỉ  đạo chung

– Đ/c Nguyễn Huy Cường – P. Hiệu trưởng:  P.Trưởng ban: Chỉ đạo chung công tác hoạt động NGLL.

– Đ/c Từ Thị Thanh Thúy:  Nhân viên thư viện:  Ban viên

– Đ/c Phạm Thị Xuân Hồng- Giáo viên Mỹ Thuật – Ban viên

– Đ/c Phạm Thị Thịnh :       TTCM- Ban Viên

– Đ/c Hoàng Xuân Thuyết :   TTCM – Ban viên

– Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng:    BT Chi Đoàn – Ban viên

– Đ/c Đậu Thái Linh          :    TPT Đội – Ban viên

 VIII. KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 1. Công tác chuẩn bị cho cuộc thi

–  Chỉ đạo chung:  Đ/c Bùi Thị Nhàn  – HT

–  Cố vấn Hội thi: Đ/c  Phạm Thị Xuân Hồng   (GV Mĩ Thuật)

–  Trang trí sân khấu

– Tất cả các đoàn viên trong chi đoàn  (do đ/c Nguyễn Mạnh BTCĐ phụ trách)

– Lớp trực ban ……

– Chuẩn bị loa máy, âm nhạc, giá vẽ ( Đ/c Linh, Hùng, Anh, Giang, Thúy, Hằng, Lài)

– Tập trung học sinh: Đậu Thái Linh

–  Dẫn chương cuộc thi, công bố giải : Đậu Thái Linh

–  Chuẩn bị sách tặng cho học sinh:

+ Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Lài, Từ Thị Thanh Thúy

 1. Ban giám khảo

Đ/c: Bùi Thị Nhàn – Hiệu trưởng                               Trưởng ban

Đ/c: Nguyễn Huy Cường – P. Hiệu trưởng                 Phó ban

Đ/c: Đậu Thái Linh – TPT Đội                                    Ban viên

Đ/c: Nguyễn Mạnh Hùng –  BT chi đoàn                    Ban viên

Đ/c: Phạm Thị Thịnh -Tổ trưởng tổ XH                      Ban viên

Đ/c:Hoàng Xuân Thuyết – Tổ trưởng tổ TN                Ban viên

Đ/c Từ Thị Thanh Thúy –  Thư viện                            Ban viên

Đ/c Phạm Thị Xuân Hồng- GV Mĩ thuật                     Ban viên

Đ/c Nguyễn Thị Hằng – Văn phòng                   Thư ký tổng hợp

VIII. Dự trù kinh phí:

 • Ma két:    200 000đ
 • Thưởng tiền mặt : 690 0000đ

     Tổng:                   890 000đ

              Tổng vở tặng:  42 cuốn

Trên đây là kế hoạch hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8 của thư viện THCS Quảng Kim đề nghị tất cả các đồng chí giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm tục theo kế hoạch đề ra.

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

              

 

Quảng Kim, ngày 04 tháng 4 năm 2021Người lập kế hoạch

 

 

 

 

              Từ Thị Thanh Thúy