Giới thiệu

Trường THCS Quảng Kim được thành lập và  trưởng thành trên địa bàn một xã thuộc diện 135 mới công nhận năm 2013, đời sống nhân dân trong toàn xã không được đồng đều. Học sinh diện hộ nghèo 17 em, cận nghèo 63 em, học sinh  nghèo và cận nghèo cận  80/188 em chiêm tỉ lệ 42,3%. Cơ sở vật chất và diện tích khuôn viên trường chưa đạt chuẩn. Các phòng chức năng chưa đạt chuẩn, các phòng học bộ môn chưa có. Nhưng trường thường xuyên nhận được sự quan tâm của phòng GD – ĐT đặc biệt là các Nghị quyết đại hội Đảng bộ khóa 24, HĐND khóa 18, sự chăm lo trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn xã, đặc biệt là ban đại diện cha mẹ học sinh. Hội đồng Sư phạm đoàn kết, gương mẫu, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc được phân công. Có tinh thần trách nhiệm cao. Do đó trong năm học 2015 – 2016 trường đã gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc.  Được UBND tỉnh tặng danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc”

IMG_0003