ảnh kế hoạch

Kế hoạch tháng 5 năm 2019

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc            ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 Thực hiện nề nếp: Công tác huy động và duy trì số lượng: Huy…
ảnh kế hoạch

Kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2018 – 2019

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số:      / KH-THCS                                   Quảng Kim, ngày  22   tháng 4 năm 2019    KẾ HOẠCH TỔ CHỨC…
ảnh kế hoạch

Kế hoạch quyên góp sách năm học 2018 – 2019

 TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                  THƯ VIỆN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Quảng Kim, ngày 17 tháng 04 năm 2019   KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH NĂM HỌC 2018-2019   Thực hiện…
ảnh kế hoạch

Kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2019

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019 Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng…
ảnh kế hoạch

Kế hoạch hoạt động tháng 3

  PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   Số:…./KH-THCS                               Quảng Kim, ngày 28 tháng 02 năm 2019   KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019 “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc…
Tôi kể em nghe chuyện trng sa

Bài giới thiệu sách lần thứ 6 – Năm học 2018 – 2019

Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: “TÔI KỂ EM NGHE CHUYỆN TRƯỜNG SA”                                                                              (Nguyễn Xuân Thuỷ)   Lòng yêu nước, tinh thần tự chủ và bất khuất từ bao đời nay đã trở…
ảnh kế hoạch

Kế hoạch hoạt động tháng 2 năm 2019

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019 1. Công tác huy động và duy trì số lượng: Duy trì số lượng 100%. Tích…