image001

HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2017-2018

Để đánh giá lại hoạt động năm học 2017-2018, bàn giải pháp phối kết hợp với các bậc phụ huynh trong giáo dục học sinh, trường THCS Quảng Kim đã tổ chức Hội nghị phụ huynh toàn trường vào ngày 08/10/2017