Kế hoạch vẽ tranh trang trí theo bìa sách

TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM THƯ VIỆN KẾ HOẠCH HỘI THI VẼ TRANH TRANG TRÍ THEO BÌA SÁCH                                             HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT…

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

PHÒNG  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:         /THCS-QK                             …
ảnh kế hoạch

Kế hoạch thi sáng tạo KH- KT năm học 2020 – 2021

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              Số       /KH-THCS                                   Quảng Kim,  ngày  3 tháng 10 năm 2020   KẾ HOẠCH
ảnh kế hoạch

Kế hoạch chuyên môn năm học 2020 – 2021

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH  TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM   Số: …./KH-THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Kim, ngày … tháng 9 năm 2020   KẾ HOẠCH Chỉ đạo hoạt động chuyên môn năm…
IMG_1262

Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021

Ngày 05/9/2020, Trường THCS Quảng Kim đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 – 2021. Khác với mọi năm, ngày tựu trường và ngày khai giảng  năm nay thật đặc biệt do vừa…