media

Phần mềm soạn bài giảng Trí Việt E – learning

Cung cấp các công cụ soạn thảo, Hỗ trợ thiết kế bài giảng phương tiện media, câu hỏi tương tác, bản đồ tư duy, công thức toán học … Các chức năng chính: – Tạo văn bản, bảng biểu,…
26735628_749119168615936_769791661_o

Vườn rau sạch trường em

VƯỜN RAU SẠCH TRƯỜNG EM                                      Thanh Nhàn Những vườn rau bé xinh
26142517_743208689206984_190017133_o

TRUYỀN THÔNG VỀ TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Ngày 18/12/2017, Trung tâm giáo dục sức khỏe của Sở y tế đã truyền thông trực tiếp thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng trường học không khói thuốc tại trường THCS Quảng Kim. Tham gia…
ảnh kế hoạch

Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm học 2017 – 2018

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc             Số:30/KH-THCS                               Quảng Kim, ngày 01 tháng 12 năm 2017  KẾ HOẠCH THÁNG 12           Thi đua lập thành…