IMG_4012

TUYÊN TRUYỀN-GIỚI THIỆU SÁCH LẦN THỨ III

TUYÊN TRUYỀN-GIỚI THIỆU SÁCH LẦN THỨ 3 NĂM HỌC 2017-2018 Thời gian thực hiện Chỉ đạo thực hiện Phối hợp thực hiện Thực hiện Thứ 2 ngày 06-11-2017 Bùi Thị Nhàn Tổ Cộng…
image_157478385

Bài tuyên truyền: “Ngày sách Việt Nam” năm 2018

BÀI TUYÊN TRUYỀN “ NGÀY SÁCH VIỆT NAM” NĂM  2018 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM   Hoà trong không khí cả nước tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 5, Hôm nay trường THCS Quảng Kim  tổ chức…