22472163_942900269197665_775127425_o

Bài giới thiệu sách tháng 10 năm học 2017 – 2018

Bộ sách Tôi tin Tôi có thể làm được gồm 4 cuốn : Học cách học tập, Học cách làm việc, Học cách ứng xử và Học cách làm người  của 2 chuyên gia Giáo dục và Tâm lý nổi tiếng Chu Nam Chiếu và Tôn Hiểu Vân…
Hoạt động trưng bày, triển lãm sách

Báo cáo kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2017

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số…../ BC                                                    Quảng Kim, ngày 24 tháng 4 năm 2017                      …