Hoạt động trưng bày, triển lãm sách

Báo cáo kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2017

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số…../ BC                                                    Quảng Kim, ngày 24 tháng 4 năm 2017                      …
15045279_917773025023446_2068593127_o (2) copy

Bài giới thiệu sách tháng 11: Những tấm lòng cao cả

THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM Giới thiệu sách: THÁNG 11  Những Tấm lòng cao cả/ Edmondo De Amicis; Dịch: Hoàng Thiếu Sơn.-H.: Văn học, 2011.- 367tr,;21cm             TK/1521   Cuộc sống rất cần “Những tấm lòng cao cả”, nhịp…
10801562_377459062421793_3338541679541751907_n

Cô Thủ thư và mùa thu tựu trường

               CÔ THỦ THƯ VÀ MÙA THU TỰU TRƯỜNG                                                                  …