tao-muc-luc-tu-dong-trong-word-2007-2010_122355

Mẫu: Báo cáo thành tích cá nhân

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị cấp trên khen thưởng như: Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, UBND tặng giấy khen,…. Xem và tải mẫu về Tại đây
pow

Bài giảng Hóa 9: Dầu mỏ

Giáo viên biên soạn: Hoàng Thị Hồng Huệ. Nội dung bài giảng nằm trong tài liệu đính kèm. Thầy, cô Tải về tại đây