Kế hoạch vẽ tranh trang trí theo bìa sách

TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM THƯ VIỆN KẾ HOẠCH HỘI THI VẼ TRANH TRANG TRÍ THEO BÌA SÁCH                                             HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT…

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

PHÒNG  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:         /THCS-QK                             …
IMG_1262

Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021

Ngày 05/9/2020, Trường THCS Quảng Kim đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 – 2021. Khác với mọi năm, ngày tựu trường và ngày khai giảng  năm nay thật đặc biệt do vừa…