IMG_2402

Tin hoạt động chi bộ năm 2017

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của đảng bộ xã Quảng Kim diễn ra ngày 11/01/2018. Chi bộ trường THCS Quảng Kim vinh dự là chi bộ trong sạch vững mạnh…

Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày  18  tháng 1 năm 2017 Chi bộ Trường THCS Quảng Kim long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho các quần chúng Đinh Thị Huê   theo quyết định của Ban thường vụ huyện ủy Quảng Trạch. Một…