Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày  18  tháng 1 năm 2017 Chi bộ Trường THCS Quảng Kim long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho các quần chúng Đinh Thị Huê   theo quyết định của Ban thường vụ huyện ủy Quảng Trạch. Một…